تدریس دوره ها – Teaching , Training, Courses

با توجه به نیاز های فعلی جامعه و صنعتگران ایرانی دوره های ذیل به صورت خصوصی و عمومی توسط اینجانب آموزش داده میشود

دوره بازاریابی (20 ساعت) به فارسی و انگلیسی

دوره های اصول مشتری گرایی (20 ساعت) به فارسی و انگلیسی

مکاتبات بازرگانی – انگلیسی

تدریس زبان انگلیسی و مدیریت کلاسی – خصوصی

دوره های مدیریت پایه – انگلیسی/فارسی

اصول منشی گری

مدیریت زمان

 

Teaching of following subjects (Private – Groups):

Marketing/Customer Services – English and Farsi

Secretarial and Office Management – English and Farsi

Basic Management – English/Farsi

Time Management – English/Farsi

English Teaching & Class Management – English/Farsi

Business Correspondence – English

English at all levels

کلاسهای جدید